Thông tin

Available from the iTunes App Store.

Cẩm nang golf và nhật ký golf

Ứng dụng này cung cấp mọi thông tin quan trọng về tất cả các sân golf trên thế giới, giúp bạn lưu giữ thông tin các vòng đấu golf của bạn và đánh giá các sân golf mà bạn đã từng đến chơi.

 

CẨM NANG GOLF

  • Có danh mục của tất cả các sân golf trên thế giới.
  • Cung cấp mọi thông tin quan trọng của sân golf, ví dụ chi tiết để liên hệ, đánh giá, số lỗ, lộ trình đến sân golf v.v.
  • Nhờ ứng dụng này, bạn luôn biết được vị trí sân golf gần nhất ở đâu và chơi golf trên sân ấy tốt như thế nào.

 

NHẬT KÝ GOLF

  • Nhập dữ liệu các vòng golf đã đấu vào nhật ký golf riêng của bạn.
  • Bạn có thể tùy ý nhập thêm thông tin vào dữ liệu nhật ký golf của bạn, ví dụ như kết quả, những người cùng chơi, hình ảnh, v,v.
  • Ứng dụng này thay thế bộ sưu tập bóng golf có logo của bạn, và bảo đảm các vòng đấu golf tốt nhất của bạn sẽ được nhớ mãi.

back

How it works

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen.  Mehr Informationen
einverstanden