Regelförändringar 2019

Från och med 2019 gäller nya golfregler över hela världen. Det är de mest omfattande regeländringarna på över 30 år. De viktigaste förändringarna har vi sammanfattat för dig.

 

Please note that copying text and images from this website is not permitted. However, you may provide a link to this website or use our rules poster as a PDF (see the bottom of the page).

 

Tid för bolletning (Regel 18)

Tidigare, tilläts fem minuters letning för att hitta bollen.

Numera, är maxtiden för att hitta bollen bara tre minuter.

Bra att veta: Statistiskt hittas de allra flesta bollar inom tre minuter. Den här regeln kommer knappast ha någon större negativ inverkan på scorer.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 12.

Boll rubbas under letning (Regel 7)

Tidigare, fick spelaren normalt ett pliktslag när bollen rört sig under bolletning.

Numera, en olyckshändelse som inte ger någon plikt.

Bra att veta: När du letar i tjockt gräs, kan du utan risk för konsekvenser söka med både fötter och klubba. Observera att bollen dock måste återplaceras.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 12.

Identifiering av bollen (Regel 7)

Tidigare, innan bollen plockades upp behövde man informera en medspelare och ge denna en chans att övervaka processen.

Numera, behöver du inte längre informera medspelaren.

Bra att veta: Det kan fortfarande vara klokt att informera medspelaren innan du plockar upp bollen, för att undvika missförstånd.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 12.

Provisorisk boll (Regel 18)

Tidigare, kunde bara en provisorisk boll spelas innan man påbörjade promenaden nerför fairway* för att leta efter bollen (*45 meter var tillåtet).

Numera, får en provisorisk boll spelas även efter att du påbörjat letandet efter bollen.

Bra att veta: Eftersom tiden för bolletning minskats till 3 minuter är denna möjlighet i praktiken svår att utnyttja.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 34.

Klubblängd (Definition)

Tidigare, kunde valfri klubba ur bagen väljas.

Numera, definieras en klubblängd som den längsta klubban du har i bagen, förutom puttern.

Bra att veta: Användandet av ”långputters” är med andra ord inte tillåtet.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 6.

Droppning (Regel 14)

Tidigare, skulle bollen droppas från axelhöjd.

Numera, måste du droppa bollen från knähöjd.

Bra att veta: Om man av ren vana råkar droppa från axelhöjd så behöver man inte oroa sig, det är bara att plocka upp bollen igen och göra om droppningen korrekt, utan plikt.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 6.

Pluggad boll (Regel 16)

Tidigare, fick spelaren lättnad om bollen pluggat sig på den finklippta delen av spelfältet.

Numera, får du fri dropp oavsett var på spelfältet bollen pluggat sig, alltså även semiruff och ruff.

Bra att veta: Bollar som pluggat sig i en bunker eller i ett pliktområde måste även fortsättningsvis spelas som de ligger.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 15.

Hål gjort av djur (Regel 16)

Tidigare, gavs spelaren bara lättnad för hål gjorda av grävande djur, reptiler och fåglar.

Numera, har begränsningarna till endast ett fåtal djurarter ändrats till att omfatta i det närmaste alla hål orsakade av djur.

Bra att veta: Hål gjorda av djur är hål som har blivit grävda, inklusive spår av grävningar (fotspår och tassavtryck och liknande räknas inte).

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 16.

Fel green (Regel 13)

Tidigare, fick spelaren inte spela bollen från fel green men det var tillåtet att ta sin stans på den.

Numera, måste du ta lättnad för fel green även om du bara står på den.

Bra att veta: Punkten för droppning är med andra ord vanligtvis lite längre bort från green än tidigare.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 12.

Bollen träffar spelaren eller utrustningen (Regel 11)

Tidigare, fick man ett pliktslag om spelaren träffade sig själv eller sin utrustning.

Numera, blir det inget pliktslag så länge det skedde oavsiktligt.

Bra att veta: Att använda utrustning eller en fot som bollstoppare är därmed inte tillåtet.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 18.

Dubbelslag (Regel 10)

Tidigare, fick man ett pliktslag när bollen råkade träffas fler än en gång under ett slag, t ex när klubbladet fastnat lite i gräset före bollen.

Numera, innebär en sådan fadäs ingen plikt.

Bra att veta: Ett dubbelslag räknas numera bara som ett slag.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 21.

Vidröra sanden i bunker (Regel 12)

Tidigare, var det inte tillåtet att vidröra sanden före slaget bortsett från några få undantag.

Numera, att vidröra sanden utan avsikt är i grunden tillåtet. Du får däremot inte testa eller undersöka sandens struktur, kratta spellinjen, grunda klubban bakom bollen eller röra sanden under övningssving.

Bra att veta: Således behöver man inte längre vara extremt noggrann i bunkern, åtminstone inte förrän man är riktigt nära bollen.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 22.

Lösa naturföremål (Regel 15)

Tidigare, var det inte tillåtet att röra eller flytta på löv, grenar, stenar, kvistar och liknande i bunker eller vattenhinder.

Numera, får du flytta på lösa naturföremål utan att riskera plikt i bunker och pliktområden (som är det nya namnet för vattenhinder).

Bra att veta: Glöm inte bort att bollen fortfarande inte får rubbas när man tar bort lösa naturföremål.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 23 & 31.

Ospelbar boll i bunker (Regel 19)

Tidigare, hade man som spelare tre alternativa droppningsmöjligheter, vardera med ett slags plikt.

Numera, finns möjligheten till ett fjärde alternativ. Du har rätt att droppa bollen utanför bunkern i flagglinjen. Detta kostar dig dock två pliktslag istället för ett.

Bra att veta: Lämpar sig vid extremt svåra bunkerlägen med små utsikter att få bollen ur bunkern. Kom också ihåg att du alltid har rätt att spela om senaste slaget (med ett slags plikt).

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 25.

Pliktområden (Definition)

Tidigare, kunde vattenhinder bara definieras och markeras om det verkligen innehöll vatten.

Numera, kallas vattenhinder pliktområden och behöver inte längre innehålla vatten.

Bra att veta: Det här innebär att golfklubbar nu kan markera besvärliga delar av banan som pliktområden, för att tillåta dropp åt sidan och därmed skynda på spelet.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 27.

Droppningsalternativ för rött pliktområden (Regel 17)

Tidigare, kunde man vid sidovattenhinder droppa bollen på hindrets motsatta sida från där bollen skar in.

Numera, kallas sidovattenhinder rött pliktområde och det är inte längre tillåtet att på samma sätt droppa på motsatta sidan (däremot kan man droppa i flagglinjen som ju kan ha sin förlängning på motsatta sidan).

Bra att veta: Att droppa på motsatta sidan kan dock tillåtas genom en lokal regel.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 29.

Vidröra marken eller vattnet i pliktområden (Regel 17)

Tidigare, var det inte tillåtet att vidröra marken eller vattnet före ett slag i ett vattenhinder.

Numera, får du grunda klubban på marken eller i vattnet när bollen ligger i ett pliktområde.

Bra att veta: Glöm inte att krokodiler kan utgöra en allvarlig fara i vissa områden.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 30.

Bollen rör sig på green efter att ha markerats och lagts tillbaka (Regel 13)

Tidigare, skulle bollen spelas från den nya platsen när den rört sig av sig själv eller på grund av vinden efter att ha blivit markerad och lagd tillbaka.

Numera, ska du återplacera bollen.

Bra att veta: Många spelare återplacerade bollen även tidigare - av ren reflex – trots att det var fel. Den nya regeln följer bättre vår naturliga instinkt.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 38.

Boll på green rubbas oavsiktligt av spelaren (Regel 13)

Tidigare, var det bara undantagsvis som man slapp undan plikt om man råkat rubba bollen på green.

Numera, innebär ett sådant missöde aldrig något straff.
Bra att veta: Om man, exempelvis, tappar greppet om sin putter eller om övningsputten råkar få bollen att röra sig – återplacera bara bollen utan plikt.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 39.

Laga skador på green (Regel 13)

Tidigare, var det inte tillåtet att laga skador som låg i puttlinjen, bortsett från få undantag som t ex nedslagsmärken och gamla hålskarvar.

Numera, får du laga nästan alla typer av skador, inklusive spikmärken.

Bra att veta: Det är dock inte fritt fram att jämna till hela puttlinjen. Naturliga ojämnheter är en del av spelet. Dit hör även slitna hålkanter.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 40.

Linjera putt med hjälp av klubban. (Regel 10)

Tidigare, var det tillåtet att lägga ner en klubba på green för att indikera spellinjen.

Numera, får du inte längre lägga ner klubban för att rikta in stans och riktning.

Bra att veta: Detsamma gäller även andra saker som skulle kunna användas för linjering.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 39.

Hjälp från caddien med linjering av slag (Regel 10)

Tidigare, var det tillåtet att ta hjälp av caddien för att t ex linjera in sin putt.

Numera, får caddien inte längre ställa sig bakom spelaren för att hjälpa honom / henne med linjeringen.

Bra att veta: Den här regeln kommer framför allt inverka på beteenden inom proffsgolfen.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 39.

Träffa flaggstången (Regel 13)

Tidigare, måste flaggan antingen passas eller plockas ur eftersom bollen inte fick träffa stången när man puttade från green.

Numera, är det aldrig någon plikt när man träffar flaggstången, vilket innebär att du alltid har möjlighet att lämna kvar flaggan i hålet.

Bra att veta: Statistiskt kan det – åtminstone vid mycket långa puttar – vara bättre att låta flaggan stå kvar då den i högre grad hjälper till att sänka putten.

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 42.

Boll fastnar mot flaggstången (Regel 13)

Tidigare, var man tvungen att räta eller lyfta flaggan för att tillåta bollen att falla ner i koppen.

Numera, bedöms bollen vara hålad så länge en del av bollen befinner sig nedanför hålkanten.

Bra att veta: Med andra ord bedöms en boll som fastnat mot flaggstången alltid vara hålad (notera: denna regel gäller bara en boll som ligger stilla medan en boll som har studsat ut aldrig kan anses hålad).

Se ”Genväg till Golfens Regler 2019”, sid 43.

Mätinstrument

Tidigare, tilläts mätinstrument endast om detta var tydligt angivet i de lokala reglerna eller i tävlingsbestämmelserna.

Numera, får du alltid använda mätinstrument såvida det inte är förbjudet enligt de lokala reglerna.

Bra att veta: I praktiken förändrar denna regel knappast något eftersom de allra flesta golfklubbar redan tillåter mätinstrument. Observera även att vissa mätfunktioner fortfarande kan vara otillåtna.

Vill du slippa lära dig allt utantill?

Inga problem, med ”Genväg till Golfens Regler 2019” har du alltid nära till golfreglerna. Regelguiden gör reglerna lätta att förstå och fokuserar på de praktiska situationerna som dessutom kompletteras av färgillustrationer. I början av boken sammanfattas de viktigaste nya reglerna vilket gör att du snabbt får en bra helhetsbild av förändringarna.

- Världsomfattande bästsäljare på fler än 20 språk
- Över 2 miljoner ex sålda
- Rekommenderad av många golforganisationer

En praktisk regelguide för snabba och tydliga svar: ”Genväg till Golfens Regler”, av Yves C. Ton-That, ISBN 978-91-639-7998-9, 52 sidor, färgillustrationer, spiralbunden, SEK 159:-.
Artigo Publishing International

Order now

iGolfrules (på engelska)

Finns även som app för iPhone. iGolfrules av Expert Golf ger dig sekundsnabba svar på dina regelfrågor: Du hittar rätt lösning med max 3 klick. Din virtuella domare finns ständigt vid din sida och hjälper dig använda reglerna och lättnadsprocedurerna till din fördel. Rekommenderas av Apple.

Hämta i App Store (på engelska)

Videosammanfattning finns tillgänglig.

I en video sammanfattar vi de 20 mest avgörande regelförändringarna. Yves C. Ton-That, domare och författare av den bästsäljande ”Genväg till Golfens Regler”, guidar dig pedagogiskt genom de nya reglerna. Lycka till!

Se videon

Regelanslag

Alla väsentliga regeländringar finns sammanfattade på detta 5-sidiga anslag. Som golfklubb kan ni trycka upp sidorna och fästa den på anslagstavlan. PDF’en lämpar sig även för publicering på hemsidan eller i nyhetsbrev. Det får användas kostnadsfritt förutsatt att PDF’en inte ändras på något sätt.

Ladda ner PDF

Presentation för regelkurser

Planerar din golfklubb att informera medlemmarna om de nya golfreglerna? Isåfall kommer du älska den här smidiga PowerPointpresentationen. De 25 viktigaste regelförändringarna förklaras klick-för-klick på 75 illustrerade sidor på ett lättförståeligt sätt. Att hålla denna informativa regelkurs är både extremt smidigt och väldigt roligt.

Testa demoversionen

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen.  Mehr Informationen
einverstanden